Ús i convivència als parcs públics

El debat sobre l’ús i convivència als parcs públics va sorgir arran de la 1a Assemblea realitzada al mes de novembre. En aquesta totes les propostes que es van rebre eren accions de millora en parcs del municipi. És per això que es va creure convenient fer una aproximació més detallada en aquest espais que funcionen com a punts de trobada naturals dels joves.

Durant el més de febrer del 2018 es va passar una enquesta que va ser omplerta per 334 joves. El buidatge d’aquesta va servir per introduir diferents temes que es van tractar a la 2a Assemblea. A través de l’informe, linkat en la paraula en negreta, es fàcil fer-se una idea de les principals idees i aportacions que es van recollir.

És interessant fer una ullada a l’acta de la segona assemblea, ja que l’alcalde va fer unes aportacions tècniques i polítiques imprescindibles de tenir en compte. Des de la página d’actes podeu accedir a aquesta.

De l’assemblea va sorgir la necessitat que Palafrugell compti amb un parc multiserveis. Què vol dir això? Un parc que reuneixi diferents espais per a cobrir diferents tipus d’activitats. Passejar o descansar en un espai verd agradable, una zona infantil, una zona esportiva,…eren algunes de les propostes que es demanava que podia reunir. Un parc que pogués ser usat per tota la població, fos de l’edat que fos. També es van determinar uns criteris de creació i unes possibles ubicacions que per als joves eren importants. Podeu trobar la fitxa de propostes clicant aquí: Gran parc.

També és interessant fer un cop d’ull a les propostes concretes que s’han pogut recollir de les enquestes, aquelles més constructives, i de l’assemblea. En aquest document mixt (dels dos debats principals) podeu trobar diferents aportacions: Apunts i propostes sobre parcs i mobilitat

I com sempre si trobeu alguna cosa a faltar, voleu afegir-vos al grup de treball de la bicicleta, o qualsevol altre tema que vulgueu aportar no dubteu en posar-vos en contacte amb el Consell.

_____________

A continuació pots trobar la informació tècnica de preguntes o comentaris que es va recollir tan en el debat com en l’enquesta:

 • WIFI a les places: la normativa espanyola vigent prohibeix a les corporacions locals distribuir wifi a l’espai públic exterior, sense limitacions de banda i temps. Tot i això sembla que la normativa pot canviar i l’Ajuntament de Palafrugell està atent i preparant-se per a poder oferir aquest servei tan bon punt sigui possible.
 • Font a Llafranc: No hi ha plantejament de canviar la ubicació de la font actual, al port, després de les obres que s’han fet en tot el passeig.
 • Fonts a les places: A continuació els Educadors de Carrer detallen una relació de les principals palces i parcs del municipi en funció de si es poden trobar fonts públiques o no
  PLACES I PARCS AMB FONT PÚBLICA PLACES I PARCS SENSE FONT PÚBLICA
  Plaça Nova Plaça de Can Mario
  Parc 11 de Març Parc de la Punxa
  Parc de la Sauleda Plaça de Sant Jordi
  Plaça dels Esports Parc del Mas Mascort
  Plaça Joan Miquel Vinckle y Meyer Plaça del Sol
  Plaça del Molí de Vent (Dipòsit Municipal d’aigua) Plaça del Poble
  Plaça dels Països Catalans (Font antiga, no raja aigua) Plaça de Can Bertrán
  Placeta del Local Social de la Sauleda Plaça Narcís Olivé i Deulofeu
  Plaça de Camp d’en Prats Plaça del Jutjat de Pau
  Plaça Miquel Martí i Pol Parcs de Vilaseca
  Plaça Jaume Isern i Marquès Plaça Josep Bañeras Parramón (hi ha 2 safareigs)
  Plaça Maria Junqué i Morató Plaça del Centenari de la Costa Brava
  Plaça del Tambor Plaça de Can Bech (Hi ha lavabos, però per la tarda estan tancats)
  Plaça de la Bòbila
  Plaça Joan Planas i Salabert
  Plaça Joan XIII
 • Escenari de La Punxa: Sobre la demanda dels usos que es donen a l’escenari d’obra situat al Parc de la Punxa els educadors de carrer han observat que l’utilitzen els nens i nenes del barri per jugar (de vegades amb pilota) per seure i xerrar, durant les nostres intervencions mai hem pogut presenciar cap acte musical o festiu en aquest escenari.
 • Sobre el programa d’educadors de carrer: Els educadors de carrer de Palafrugell, fan intervenció en els diferents barris del municipi de Palafrugell ( Sauleda, Carrer Ample i la Punxa) oferint activitats socioeducatives per adolescents i joves del municipi en els diferents Locals Socials dels barris. Aquestes activitats tenen una periodicitat setmanal i dissabtes al mati  durant el curs escolar. Durant el mes de juliol les activiats s’intesifiquen fent activitats socioeducatives a les places dels diferents barris durant els matins.