Millora del Skateparc i el seu entorn

En aquesta pàgina trobareu tota la informació referent a la proposta de millora del skateparc i el seu entorn:

En el següent document trobareu el recorregut que està seguint la proposta i el grup de joves que impulsen les millores de l’Skateparc. Aquest document és viu, això significa que es va afegint nova informació.