Propostes i debats curs 2017-2018

Al llarg del curs 2017-2018 es van treballar diferents propostes que sorgien en les assemblees. Aquestes propostes han tingut un seguiment per part de la dinamitzadora del Consell de Joves i per part dels joves que formen el grup de treball.

En aquest apartat trobareu explicades les diferents propostes, es pot trobar la fitxa de proposta i els passos que els grups de treball van realitzant.

Propostes:

També es fan debats de temes d’interès general. A continuació s’aniran adjuntant les principals conclusions d’aquests. tota aquella informació que es reculli sobre aquests temes serà penjada a la pàgina corresponent.